Ingemar Norgren

Jag tänker på Er i dessa de svåraste stunder utan ord…
Frid över Kaos minne…