fred(rik) g

även om kapten kaos
nu gjort en längre paus
i laos
så kommer han igen
och igen
i nya förklädnader
frid/fred