Carlos Costa

Jag träffade Kaos några gånger varav en av gångerna var han och några till hos mig på efterfest. Jag har mött många människor genom livet och han var en av dessa som visade hänsyn, repekt och visdom till sina medmänniskor. Han levde enligt något som vi som levde antingen under eller både  60 och eller 70-talet: love, devotion, surrender – något som saknas idag. Därmed inte sagt att alla struntar i det, men det verkar som om en minoritet utövar det.