09

Läkare

sköterskor

kandidater

alla ser de konstigt på oss när de hör
våra galghumoristiska ordväxlingar

de förstår inte att distansen är ett
sätt att överleva och de känner inte
till min familj där samtalen alltid är
en verbal tävling och jag tänker inte
förlora bara för att slangarna går som
ett tunnelbanenät genom min kropp

ömsom ovan

ömsom under jord.