10

Jag är för stark för att någonsin bli
mobbad i skolan men för svag eller
ointresserad för att engagera mig i
klasskamraternas förehavanden

hemma hos mig finns dock nästan
alltid två killar ur klassen som
ljudlöst umgås med mig och mina
serietidningar eller hjärndött återger
hela handlingen i någon film de sett
och dessa personer blir senare
benämnda hundar eftersom det är
så uppenbart att de inte betyder
någonting vare sig i mitt eller sina
egna liv.