08

Sjukdomen går i skov så jag
tillbringar några månader hemma
och sedan ett par med höga doser
kemiska preparat i en säng och då
kommer Anna-Lisa och undervisar
mig inte bara i de vanliga ämnena
utan också i vikten att hålla
fantasin vid liv

jag förmodar att hon emellanåt blir
rädd när hon ser mig åtta år gammal
och alltför snabbt på väg att bli vuxen
och så här i efterhand måste jag nog
tillskriva henne en hel del av min
nuvarande förmåga att vara ett barn.