41

Slangen som går in genom min mage
är otäckt tjock och den spolar in en
klar vätska

vanligt vatten

som strömmar genom mig och färgas
röd i min urinblåsa kommer ut i en
annan påse som ofta byts

någon gör fel

kopplar in en plomberad påse

vatten

rinner in

rinner in

kommer inte ut

stannar i mig så att jag sväller

förlorar medvetandet

endast ett vaket nattvak hindrar mig
från att dö av en inre explosion

och jag vet inte i efterhand om han
gjorde rätt som lät mig tömmas på
död.