42

Ändlösa dagar då ingenting händer

kan inte hända

kan inte röra mig

inte ens lyfta en bok

då föds istället tankarna som fyller
ut tomrummet

kompenserar orörligheten

dövar en smärta och föder en annan.