40

I narrens skepnad är förolämpning-
arna tillåtna

de till och med applåderas av själva
föremålet

förstår de inte att jag menar varje ord
jag säger och i mitt uppblåsta tillstånd
betraktar dem alla som idioter.