34

Vad är det som händer i huvudet
när ljuset släcks

ögonlocken faller ner men minnet
av den tända lampan stannar på
näthinnan och trots det kompakta
mörkret bländas jag av minnet och
måste gång på gång öppna ögonen
för att förvissa mig om att det faktiskt
är natt och anledningen till att jag
inte sover är inte brist på trötthet
utan alltför många tankar som saknar
ett rimligt slut.