33

Tio år gammal plöjer jag Tolkien för
första gången och jag inser att det går
att göra mer av sin verklighetsflykt än
att bara fly in i den och parallellt
med dagboksanteckningar formuleras
nödtorftigt meningar som inte har
med min dag efter skolan att göra
och när någon skänker mig en skriv-
maskin från tidigt 60-tal anser jag det
väldigt praktiskt att kalla min egen
fantasivärld för Qwerty.