32

Eftersom det ändå syns så tydligt

inte går att dölja

alla stirrar

skapar jag distraktioner som sätter
mig ännu mer i centrum

bygger illusionen av att det är mina
träskor

den ena guldfärgad den andra
silversprayad

och min enorma utochinvända
läderhatt fullklottrad med autografer
som gör att blickarna dras till mig
och inte den omständigheten att jag
är en dvärg som knappt kan gå.