35

Bibliotekarien Veit förser mig med
allt jag vill ha

det är konstigt att jag när jag växer
upp blir vuxen på riktigt betraktar
institutioner som stora skräckinjagade
platser utan vare sig ansikten eller kön

när jag egentligen vet att det där inne
i betongen gömmer sig en massa män-
niskor som brinner för sin uppgift och
är villiga att göra i stort sett vad som
helst för att hjälpa till

glädja

inspirera

fast å andra sidan är det stora flertalet
ingenting annat än den järnhårda
armering som håller betonggiganterna
upprätta.