16

Sömnen är sällan närvarande så
tillsammans med nattpersonalen
lägger jag gigantiska pussel med
70 x 100 kartonger och spånskivor
som underlag

med tiden förvandlas salen till ett
hav av krackelerade fiskehamnar

storstadssilhuetter och stilleben.