15

Lukten när jag kommer in genom
sjukhusets entré

passerar kafeterian

på väg mot hissarna är bedövande
och gör automatiskt att jag höjer
smärttröskeln och därmed sänks
också känsligheten på alla andra
plan vilket är en välsignelse eftersom
sjukhusmaten är så oaptitlig att endast
den ordentligt avtrubbade kan förmå
sig att äta skiten.