17

Medicinen serveras i små plastmuggar
med millilitergraderingar och förmå-
gan att uppochnedvända segla på
ytspänningen när jag täcker nattduks-
bordet med vatten men städarna ser
tröttare ut för varje dag när samlingen
av färdigbyggda pussel växer och
området närmast min säng alltmer får
karaktären av ett träsk.