82

Stanna kvar hos mig i natt

sjukhuset år för stort

jag kommer inte kunna sova

gå inte

jag vet att du måste

men jag blir kvar

har inget val

fången i sången

fången i natten

gå inte

hej då.