81

Begränsad i handling men inte i tanke

frustrationen växer och ensamheten
med den

alla månader bunden i en säng

klyftan mellan mig och mina jämnåri-
ga växer och det blir allt svårare att
föra samtal med dem utan att falla i
dvala.