69

Aldrig en höjd röst

knappt en antydan till gräl

hela familjen saknar temperament så
vi tar det mesta med jämnmod.