68

De tankar som passerat är svåra att
rekonstruera antagligen för att de så
sällan kom i ord

det mesta var bilder

drömmar

vägar ut

men jag tror inte att jag kunnat
teckna av dem

ens om jag kunnat teckna.