65

Har aldrig varit rädd för sprutorna

inte från början när blodådrorna villigt
öppnade sig och gav vad de ville ha

men med tiden blev de mindre generösa

sönderstucken som en gammal
knarkare

ådrorna flydde längre in i kroppen

eller lärde sig vika åt sidan när
sprutorna kom

och när de började sticka mig i fötterna

ljumskarna

pressa blod ur öronen

var det inte fullt så lätt att vara tapper
längre.