64

Intvingad i utanförskapet blir norm-
alitet ett skällsord

inget vanligt liv kan vara

får vara värt att levas

dit kan jag aldrig nå

bättre då att förkasta hela idén.