55

Jag pendlar från uppsvälld liten gris
när cortisondoserna ligger som högst
och benrangel med liggsår när döden
är som närmast

värst är sängarna som alla har ett
plastunderlag som jag ständigt klibbar
fast i

de avger ett sjukligt ljud varje gång
jag rör mig

allt för att personalen inte ska få
några problem om jag får för mig
att fylla bädden

med min urin eller mitt blod.