54

Varför just jag

tanken är lika ömklig som oundviklig
och för någon som saknar tro på arv-
synden finns det givetvis inget svar

men frågan ställs hulkande och lågt
när jag tycker som mest synd om mig
själv och det ännu återstår några tim-
mar till gryningen.