05

Lättast är att isolera sig och inte se
hur de andra springer.