04

Sjukdomen tvingar mig att tänka
eftersom ingen annan utväg står
till buds och jag som alltid varit en
normal idiot förutspås plötsligt en
lysande framtid

jag är den ende i släkten som kan
formulera en fullständig mening och
sedan stå för den så idealen hopas
och jag efter att tillräckligt många
har sagt det till mig förleds att tro
att jag är begåvad.