49

Det finns alltid en ursäkt på lager när
du vill dra med mig på sådant som jag
vet att jag inte kan klara av utan hjälp
eller utan att isa min hjälplöshet

jag som aldrig har kostat på mig att
planera för framtiden kan plötsligt
presentera en agenda fulltecknad till
sekelskiftet.