48

Jag är så försvinnande liten på egen
hand lämnad i mörkret samtidigt
större än någon annan i de sällskap
jag fritt kan dominera

jag har själv svårt att begripa hur
det går till men i långa loppet är jag
tacksam för att förhållandet inte är
det motsatta.