38

”Var hos distriktsläkaren med
Thomas. Misstänker att det är en
barnsjukdom”

står det i en av min mors antecknings-
böcker som jag hittar flera år senare
och det är upptakten till ändlösa
besök hos dammiga specialister
beväpnade med nålar

stetoskop

referenslitteratur

diplom

och till sist får de fram en diagnos
som alla kan enas om
men jag har aldrig drabbats av någon
barnsjukdom.