37

Det vilar en förbannelse över alla
begränsningar vi pådyvlar oss själva
eller övertygas om att vi har av andra
redan i barndomen

de får ett så fast grepp att de till sist
utgör själva essensen av vår personlig-
het och ändå är de falsarier allihop
vilket blir uppenbart varje gång en
begränsning rämnar och man känner
sig lurad av det förflutna som ljög
om spelreglerna.