24

Min far som är en handlingskraftig
man helt i avsaknad av auktoritetstill-
tro lär sig de medicinska termerna och
ifrågasätter allt vad de experiment-
lystna läkarna företar sig

men för det mesta är hans kamp lika
fruktlös som Don Quijotes eftersom
sjukdomen som bor i mig är så sällan
skådad att det bara finns en handfull
dokumenterade fall i landet och dessa
skiljer sig så mycket ifrån varandra i
karaktär att de mest är att betrakta
som kuriosa vilket lämnar många
vägar öppna i behandlingen

och läkarna är beredda att vandra
dem alla.