23

Dagarna i skolan försvinner in i en
grå massa utan identitet på samma
sätt som ett arbete stjäl så mycket liv
att det till slut inte blir stort mer än
döden kvar.