Stefan Jansson

Det var mycket tråkigt att höra om Thomas alltför tidiga frånfälle. Jag minns
Thomas med glädje från den tiden då jag fortfarande tävlade i luffarschack
och själv var kollusor. Jag träffade inte Thomas så ofta efter att jag gifte
mig, fick familj och barn – och numera bor Down Under. Men jag minns Thomas
som en vänlig själ, som bemötte alla oss andra med värme och humor.

Med varmt deltagande från Down Under