Per Wilhelm Wahlroos

Det är med saknad och sorg jag läser ditt brev Patrick
Kaos, En unik personlighet har lämnat oss
Kaos var en levande människa och betydande för Stockholms kulturscen.
Han gav mig alltid värme och respekt vid vora möten och jag blev alltid glad när jag tänkte på honom. Det är också det hos Kaos jag bevarar och hedrar.