Patric Johansson

Jag tror att livet har en mening och att döden har det också. Att tomas nu lever inom oss istället för att leva i den fysiska världen gör att han nu finns närvarande hela tiden.

Att klara smärtan med att leva kom du att bemästra med tiden.
Livssmärta blev filosofi och sedan livsstil och attityd.
Mörkret blev din vän och ledstjärna.

I detta stora mörker blev det omöjliga möjligt.
Den svarta stjärnan lyste.
Du lyste med ett starkt och livsbejakande ljus.
Ett ljus för andra att följa.

Glöm inte bort att beundra körsbärsträdets blom, en stormvind kan rycka bort dem under natten.

Det får bli din sista lärdom till oss som ännu är kvar.

Livet i Nangijala blir bättre, där slipper du det här livets
vedermödor och torftighet som du så mästerligt och stolt uthärdade.

Vid det pokerbordet sinar aldrig chipsen, det finns alltid käk och ölen är gratis, framförallt så kommer du att slippa din förklädnad.
Din förklädnad som kräver insikt och mognad av sin omvärld.
Där kan du vara den riddare i svart som du är utan förklädnad.

Du lämnar ett stort hål efter dig svarta stjärna.

Ps om du ser några jungfrur som dansar i månskenet så glöm inte
att berätta om din kompis som kommer snart.

Patric