M. Stenemark

Du var en stor man i en liten kropp. Befriad från kroppen är du större…