J.E

Endast några få korta möten;
inte någon nära vän,
en god vän.

Djupt rörd, jag blev ändå;
ha svårt att förstå,
då, i förtid, vis man gå.

Guld på ett tak, en sal,
där visa håller tal,
gå under Yggdrasil.

I minnet, nu du är,
där är du alltid här
i önska du var här.