87

Om det ändå funnits en dag då
de kunnat säga

nu är det över

du har blivit frisk

men allt de kommer med efter
alltför många år är

nu är sjukdomen utläkt men du kom-
mer inte märka någon större skillnad
för det vrak du har blivit går inte att
reparera

härmed dömer vi dig till livstids
krymplingsskap.