78

Alla plåster samlas på en gul och blå
keps

på skärmen

det är två horn som ständigt växer

aldrig utläkt smärta samlas på hög

och på somliga ställen vittnar rost-
bruna fläckar om att livet långsamt
sipprat ur mig.