76

Medan mina jämnåriga fortfarande
håller sig till barnprogrammen ser jag
på Dokument Utifrån och alla natur-
program som visas

det är nog inte i första hand ett
tecken på mognad

snarare skilda intressen

på sommaren lyssnar jag på radio-
följetongerna och vill under inga
omständigheter missa Mannen i Svart.