72

Ingen sköterska behöver följa mig ned
till blodprovstagningen

jag hittar lika bra som någon annan

i väntrummet finns det ingenting att
göra

där ligger ett par inbundna Familjen
Hedenhösalbum och där finns en stor
luggsliten leksaksbjörn på hjul som
man kan sitta på och när man drar i
ett snöre på ryggen är det meningen
att den ska brumma

men björnen är alltför gammal och
har en gång tillhört ett annat sjukhus

och när jag kommer in i själva prov-
tagningsrummet bedömer jag sakligt
hur snabbt och djupt sköterskan sticker
mig i fingret

om nålen inte tränger ner tillräckligt
mycket kompenseras detta av att hon
får klämma och dra för varje droppe
som ska ut och det gör ont

både då och efteråt

så snart lär jag mig att säga till sköter-
skorna att de ska sticka i mig en gång
till när de misslyckas på första försöket.