62

Kulvertarna är mörka och verkar
milslånga där de går under sjukhuset

ibland vågar jag mig in några meter
men det är obehörigt område och när
som helst kan en grönklädd varelse
ljudlöst komma farande

som en underjordisk demon på spark

så de flesta av mina färder går med
tankens kraft

inte ens då är det säkert att jag törs
titta in bakom alla hörn.