58

Jag söker bara kärlek där jag inte
kan få den

för att inte bli älskad

för att ingen ska göra mig besviken

på så sätt kan den emotionelle
idioten leva vidare utan att någonsin
lära sig någonting

aldrig bli känslomässigt vis.