45

Du får inte komma för nära mig

jag vill inte brista

om jag håller dig på avstånd kan
du inte röra mig

inte såra mig

låt mig ta hand om den detaljen

det är jag så bra på

och om du ändå skulle passera grän-
sen för det tillåtna kommer min tunga
rista så djupa märken i din själ att du
inte längre står ut i mitt sällskap och
om jag är tillräckligt effektiv kommer
du knappt att stå ut med dig själv.