27

Vänskap är ännu inte ett koncept som
finns i mig

ingen har mitt fulla förtroende och
de ändlösa biktsessioner som är så
betecknande vänner emellan ligger
några år framåt i tiden och inte ens
då kommer personen med sjukdomen
att tala särskilt ofta

pratet kommer att skötas av det
avskyvärt lillgamla geniet.