13

På skolgården finns en stenmur med
vida sprickor i och där kan man sticka
in små papperslappar med meddelanden
till framtiden och ingen kan pilla
ut dem

så muren blir en helgedom

där vi i kortfattad form avslöjar våra
mörka hemligheter och önskar oss
nya Airfixmodeller.